Aansprakelijkheid op caravanverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering caravan en de groene kaart

In Nederland is de aansprakelijkheid ten gevolgen van schade die wordt toegebracht met de caravan, zolang de caravan is aangekoppeld, verzekerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van het trekkende voertuig. Caravanverzekeraars vergoeden danook uitsluitend de aansprakelijkheid voor schade die met een caravan wordt toegebracht wanneer deze veilig buiten het verkeer is afgekoppeld en tot stilstand is gekomen.  Dit is tevens de reden waarom de groene kaart voor de caravan ook dient te worden aangevraagd bij de verzekeraar waar de autoverzekering is afgesloten.
Dit betekent dus dat wanneer het trekkende voertuig bijvoorbeeld een Frans kenteken heeft, de aansprakelijkheid voor schade toegebracht met de caravan terwijl deze was vastgekoppeld niet verzekerd is op de caravanverzekering en geclaimd zou moeten worden op de aansprakelijkheidsverzekering van het buitenlandse trekkende voertuig. Het is derhalve sterk aan te raden om na te gaan of de aansprakelijkheidsverzekering van het buitenlandse trekkende voertuig net als in Nederland ook de aansprakelijkheid dekt voor schade die wordt aangebracht met een aangekoppelde caravan. Ongeacht of u er voor verzekerd bent of niet, u blijft aansprakelijk voor schade die door uw schuld tijdens het rijden met de caravan is toegebracht. Zonder een aansprakelijkheidsverzekering zal de benadeelde tegenpartij de schade op uzelf gaan verhalen.

Is uw rijbewijs toereikend voor uw combinatie van auto en caravan?

Nederlandse caravanverzekeraars hebben veelal in de voorwaarden bepaald dat de verzekering alleen geldig is wanneer de caravan door een auto met Nederlands kenteken wordt getrokken en dat de bestuurder dient te beschikken over een geldig rijbewijs op basis waarvan de combinatie van auto en caravan bestuurd mag worden.
In Nederland mag u in een aantal gevallen een aanhanger of caravan trekken als u in het bezit bent van alleen een rijbewijs B.

Daarvoor gelden echter twee voorwaarden:
  1. De caravan mag totaal (massa leeg voertuig + laadvermogen) niet zwaarder zijn dan 750 kg, of
  2. De caravan mag zwaarder zijn dan 750 kg. Voorwaarde is dat de toegestane maximum massa van de totale combinatie (trekkend voertuig plus caravan) niet meer dan 3500 kg is.

Voor beide voorwaarden geldt dat het werkelijk te trekken gewicht niet zwaarder mag zijn dan het trekvermogen van de auto. Het trekvermogen staat op het Voertuigbewijs van het trekkende voertuig.

In alle andere gevallen is een BE of B+ rijbewijs verplicht.